«Մանուկներու Բացատրական Աստուածաշունչ»ը Կ'ոգեշնչէ Մանուկները

Tue, 30 Nov 2021

Մանուկներուն և երեխաներուն համար, անկասկած, իրենց տարիքին ու հետաքրքրութիւններուն համար, ամենէն հաճելի ու զուարճալի հրատարակութիւնները անոնք են, որոնք զիրենք կը խանդավառեն ու կը գրաւեն, իրենց մատչելի բովանդակութիւններով, գունաւորումներով ու նկարազարդութիւններով:

Բնական և անմիջական է այս երեւոյթը, որովհետեւ անոնց համար այդ աշխարհը լաւագոյն արտայայտութեան մարզն է, ուր անոնք կը դիտեն ու կ'առընչուին, կը պատկերացնեն ու կը տպաւորուին տուեալ նիւթերով, իրենց գծանկարներով, երանգաւորումներով, նկարագրութեամբ ու պատմողութեամբ:

Տարիքային դասաւորումով և յաջորդականութեամբ, այդ կարգի մանուկներն ու երեխաները, մեծապէս կ'ազդուին ու կ'ոգեւորուին, երբ իրենց առջեւ կը բացուին նման հորիզոններ, թէկուզ մանկամտական ու միամտական տեսքերով, բայց, անպայման, իրենց մտապատկերներուն մէջ դրոշմելով որոշ ուրուագիծեր, իրենց նախասիրութիւններուն ու մտածողութիւններուն արժեչափերով:

Վստահաբար, որքան ուսողական պիտի ըլլան նաեւ հրատարակութիւնները, որոնք աստուածաշնչային բնոյթի են, քրիստոնէական խորքով, դաստիարակչութեամբ ու գիտելիքներով, որոնց նկատմամբ նոր սերունդները ունին յատուկ սէր ու վերաբերմունք:

Մանկավարժական փորձերը ու դասաւանդման աղբիւրները ապացուցած են, որ այս ուղղութեամբ նիւթաբաշխումները և ուսումնառութիւնները, միշտ ալ օգտակար ու շահեկան եղած են այդ կարգի աշակերտութեան համար, որովհետեւ հոն կը տեսնեն, այլեւ կը զգան, բարիութեան ու պարկեշտութեան, հաւատարմութեան և անկեղծութեան ջերմ մթնոլորտ մը, ինչ որ զիրենք աւելի կը կապէ ու կը մղէ պաշտելիութեան:

Այս առընչութեամբ, մեր աշակերտութիւնը նման առիթի մը դէմ յանդիման գտնուեցաւ, երբ իր տրամադրութեան տակ դրուեցաւ հոյակապ ուսանելիական հրատարակութիւն մը.

«Մանուկներու Բացատրական Աստուածաշունչ»

Կեանքի մեծ հարցումները փոքրիկ ընթերցողներու համար

ենթախորագիրով, հեղինակագրութեամբ՝

Սուզըն Ճաշի, Քրիսթինա Շնըրլի, Մաթիաս Ուէպըրի

Առաջին իսկ հայեացքէն, հրատարակութիւնը հրապուրիչ ու քաշողական է, իր ուսանելիութեամբ և Աստուածաշնչելիութեամբ, դիւրահարդութեամբ և ըմբռնողութեամբ, ինչ որ հեղինակներուն հիմնական նպատակը եղած է և յաջողած են իրենց այս առաջադրանքին մէջ:

Բովանդակութիւնը կը խօսեցնէ ինքզինք.

· «Դուն»

· «Դուն և ուրիշներ»

· «Դուն և աշխարհը»

Հեղինակները, որոնք իրենց կալուածին մէջ մասնագէտներ են, Շթութկարթի Մանկավարժական-աստուածաբանական ճեմարանին մէջ կը պատրաստեն մանուկներու ու պատանիներու հետ աշխատող մասնագէտներ, հետեւաբար, իրենց փորձառութիւններէն մեկնելով, մօտէն շփուած են փոքրիկներու ու պատանիներու հարցումներուն, խնդիրներուն, կարիքներուն ու պահանջքներուն հետ և, այս բոլորի լոյսին տակ, փորձած են պատասխաններ գտնել անոնց, մշակելով համապատասխան եղանակներ:

Աւելին, անոնք աստուածաշնչական պատմութիւններու միջոցով, նպաստած են մանուկներուն, հարցումներ ուղղելու կամ մտածելու անոնց մասին, որպէսզի աստուածաշնչային թռիչքով լոյս սփռուի անոնց ենթամտածումներուն վրայ, նաեւ կապ՝ անոնց և Աստուածաշունչի մէջ գտնուող անձնաւորութիւններուն միջեւ:

Այս բոլորը ներկայացուած են այնպիսի փորձագիտական հմտութեամբ ու ճանաչողութեամբ, որ հրատարակութիւնը կը դառնայ, իրօք, հանրօգուտ ու հանրանպաստ, իր զանազան կողմերով, յատկանշելիութեամբ ու բարեպատեհութեամբ:

*

*     *

Այս օգտակար հայատառ միջոցառման պատասխանատուն է, Դոկտ. Հրայր Ճեպեճեան, որ իր պաշտօնական հանգամանքով, Արաբական Ծոցի Աստուածաշունչի ընկերութեան քարտուղար, կարեւոր ներդրումներ կ'ունենայ իր շրջագիծէն ներս, որուն պերճախօս ապացոյցներէն է այս մէկը եւս, նման հրատարակութիւն մը դարձնելով լիբանանահայ վարժարաններուն սեփականութիւնը, 10 Նոյեմբեր 2021ին, անձամբ այցելելով վարժարանները և 2-6 դասարաններուն այդ գիրքերէն նուիրելով, անոնց մասին տալով շահեկան բացատրութիւններ ու լուսաբանելի տեղեկութիւններ:

Տնօրէն՝ Արա Վասիլեան, իր խորին շնորհակալութիւնները յայտնեց Դոկտ. Ճեպեճեանին, այս գնահատելի նախաձեռնութեան համար, մաղթելով որ ինք և իր գլխաւորած հաստատութիւնը նոր թափով կը շարունակեն իրենց աշխատունակութիւնը, յօգուտ նոր սերունդներու աստուածաշնչային դաստիարակութեան:


Name
Title
Comment