Լիբանանի Անկախութեան Տարեդարձի Խանդավառիչ Նշում ՀԲԸՄ-ՀԵԸի Սկաուտական Շարժումի Մասնակցութեամբ

Tue, 30 Nov 2021

Օրը տօնական էր, մթնոլորտը՝ եւս:

Տրամադրութիւնները բարձր էին: Ամբողջ աշակերտութիւնը և ուսուցչակազմը նոյնպէս մասնակից էին օրուան խորհուրդին:

Առիթը Լիբանանի անկախութեան 78րդ տարեդարձն էր, որուն պատրաստութեան ու նշումին համար, աշակերտութիւն և ուսուցչութիւն շուրջ երկու շաբաթէ ի վեր լծուած էին աշխոյժ աշխատանքի, լաւագոյնս ներկայացնելու նախանձախնդրութեամբ:

Այս տարի, տարեդարձը աւելի մեծ շուքով մատուցուեցաւ, որովհետեւ, ՀԲԸՄ-ՀԵԸի Անդրանիկ-Սեւանի և Անդրանիկ-Անթիլիասի սկաուտները՝ իրենց բոլոր բաժիններով, իրենց գործօն ու տողանցքային ոգեւորիչ մասնակցութիւնը բերին, մինչ աշակերտութիւնը՝ մանկապարտէզէն մինչեւ երկրորդական, լիբանանեան դրոշակներով, կարգախօսներով ու բացականչութիւններով մուտք գործեց շրջաբակ, ամբողջ շրջապատը ողողելով տօնական համախմբուածութեամբ:

Լիբանանի, Հայաստանի, ՀԲԸՄի և ՀԵԸի քայլերգներու ունկնդրութենէն ետք, Սկաուտական հրամանատարութիւնը և սկաուտութիւնը, իրենց յատուկ արտայայտութիւններով, շարժումներով ու զգաստութեամբ, տպաւորիչ երանգ մը տուին տօնակատարութեան, որուն յաջորդեց Տնօրէն Պրն. Արա Վասիլեանի խօսքը, որ անդրադարձաւ անկախութեան հպարտառիթ իրողութեան, զայն պահելու և ամրապնդելու վճռականութեամբ, հակառակ տիրող անբաղձալի կացութեան ու տագնապներուն, հաւատալով որ, մեր կամքի շնորհիւ կարելի պիտի ըլլայ յաղթահարել զանոնք, ինչպէս Լիբանանի, նաեւ Հայաստանի պարագային, որ այս օրերուն կը դիմակալէ սահմանային բախումներու սուր իրավիճակ մը:

Պրն. Վասիլեան, իր գոհունակութիւնը ու ոգեւորութիւնը յայտնեց, որ, այսօր, սկաուտները, որոնց մեծ մասը մեր նախկին շրջանաւարտներէն են, կազմ ու պատրաստ և իրենց տարազներով, մեզի հետ կը բաժնեն այս տօնախմբութիւնը, մաղթելով որ մեր նոր սերունդի բոլոր աշակերտները անդամագրուին սկաուտական շարքերուն, նոյնիսկ յառաջիկայ օրերուն, բոլորին մաղթելով յաջողութիւն:

Աշակերտութիւնը անհամբեր էր ըմբոշխնելու ու վայելելու յայտագիրը, որ, իրօք ճոխ էր ու բազմատեսակ, իր կատարողութիւններով ու ներկայացումներով:

Հաւաքական արտասանութիւնները, խմբերգները, ընթերցումները և պարերը իրար յաջորդեցին, մեծ խանդավառութիւն ստեղծելով բոլորին մօտ, որոնք կը վերաբերէին Լիբանանի հայրենասիրութեան, շինարարութեան, հայրենապաշտութեան ու հայրենածաղկումին, կատարուած՝ Ա., Բ., Զ., Է., Ը. դասարաններուն, երբեմն միացեալ բաժիններով, իսկ Ժանէթ Ճունթոյեանին (8րդ դասարան) պարարուեստը ոգեւորեց բոլորը, ապա, Լիբանանի անկախութեան պատմութիւնը աւելի արժեւորեց տարեդարձին իմաստը:

Պրն. Տնօրէնը ջերմօրէն շնորհաւորեց սկաուտները, աշակերտութիւնը, մանաւանդ գեղարուեստական յայտագրին մաս կազմողները, նաեւ ուսուցչուհիներ՝ Լէյլա Ֆարհաթը, Հելեն Ժիմայէլը, Էլիան Ֆրէմը, Մեղեդի Քեսապլեանը, Սօսի Ալոզեանը և Միրէյ Ապու Ապտալլան, որոնք բծախնդրութեամբ ու ջանադրութեամբ հետեւած էին փորձերուն, գեղեցիկ և ոգեշունչ այս տարեդարձը յաջողցնելու համար:

Մանկապարտէզի երեխաները այս առիթով պատրաստած էին յատուկ գեղազարդեր, որոնք կը բնորոշէին անկախութիւնը և անոր դրոշակը, դաստիարակութեամբ՝ Տիկ. Թամարա Շիր Յակոբեանին:


Name
Title
Comment