MIND-SET-GO! Մանկավարժական-Հոգեբանական Ծրագիր – Զրուցավար՝ Օրդ. Միրէյ Տէր Առաքելեան

Sun, 2 May 2021

Մանկական կամ մանկավարժական հոգեբանութիւնը մեր կեանքին մէջ կը գրաւէ կենսական ու հիմնական դեր, մանաւանդ երբ գործ կ’ունենանք նորահաս սերունդին հետ, որ այնքան կարիքը կ’ունենայ այդ հոգատարութեան ու խնամակալութեան, առողջ աճելու, բնական մեծնալու ու վերահասու դառնալու այն բոլոր պահանջքներուն, որոնք տուեալ տարիքներուն անհրաժեշտութիւն կը դառնան:

Միութեան վարժարաններու տնօրէնութիւնը նախանձախնդիր է նաեւ այս ուղղութեամբ իր աշակերտութիւնը դաստիարակելու ու մշակելու, սկսելով յատկապէս վարի դասարաններէն, որոնց համար հոգեբանական մարզը կրնայ շատ աւելի արդիւնաւոր և ազդեցիկ ըլլալ:

Հետեւաբար, MIND-SET-GO! մանկավարժական հոգեբանութեան ծրագրի ծիրէն ներս, մեր շրջանաւարտուհիներէն՝ Օրդ. Միրէյ Տէր Առաքելեանը, մասնագիտութիւն ընտրած ըլլալով հոգեբանութիւնը, այս առընչութեամբ ուշագրաւ աշխատանք տարաւ, Մանկապարտէզի եւ Նախակրթարանի երեխաներուն հետ շաղուելով, յարաբերելով, համապատասխան ուսմունք ու ցուցմունք տալով անոնց: Առցանցային դրութեամբ, ան հանդիպումներ ունեցաւ վերոյիշեալ դասարաններու աշակերտութեան հետ, զրոյցով, երիզային ցուցադրութիւններով ու պատկերային օրինակներով, կարենալով գրաւել մանկահասակներուն ուշադրութիւնը, որոնք բացառիկ խանդավառութեամբ ու հետաքրքրութեամբ, ոչ միայն հետեւեցան ըսուածներուն, այլեւ իրենց աշխոյժ մասնակցութիւնը բերին, պատասխանելով հարցումներուն, իրենց «կարծիք»ները տալով, նաեւ իրենց առօրեայէն և ընտանեկան-դպրոցական միջավայրէն օրինակներ բերելով և զուարճալի դէպքեր յիշելով:

Օրդ. Միրէյը, լաւագոյնս կրցաւ հասկնալ, թափանցել ու համակերպիլ երեխաներուն հոգեբանութեան հետ, պատկերազարդ նմոյշներով զանոնք մասնակից դարձուց իր զրուցավարութեան, օրինակ, առողջապահական և ոչ-առողջապահական սննդեղէններու պարագային, ճիշդ պատասխաններ ստանալով անոնցմէ և իր խրախուսական խօսքերով, քաջալերելով անոնց արտայայտութիւնները, նաեւ՝ երբ ամէն մէկը ցուցադրեց առողջապահական պտուղներ, ըստ իր նախասիրութեան կամ քիմքին:

Իսկապէս ուսանելի փորձագիտութիւն մը, որմէ ամենէն աւելի օգտուողը ու նպաստաուորողը պիտի ըլլայ հայ աշակերտը, իր արթնամտութիւնը, ուշիմութիւնը և մտածողութիւնը սրելով, մաղթելով որ այս նախաձեռնութիւնը կը շարունակուի, որուն համար շնորհաւորելի է մեր սիրելի շրջանաւարտուհին:

Mireille Der Arakelian.jpeg
153 KB
View

Comments
Name
Title
Comment